Deltagare per klubb
Finspångs Simklubb
Id Namn Född Licens Klubb Str Anmälda grenar
7 Aktner Alvar 2006 AO2306 FINSPÅNG 4, 100m Bröstsim Herrar
6, 100m Fjärilsim Herrar
12, 100m Medley Herrar
14, 200m Bröstsim Herrar
16, 50m Fjärilsim Herrar
21, 50m Bröstsim Herrar
27, 200m Fjärilsim Herrar
31, 50m Frisim Herrar
6 Dunhagen Engla 2006 BB2606 FINSPÅNG 3, 50m Bröstsim Damer
5, 400m Medley Damer
11, 200m Medley Damer
13, 50m Frisim Damer
22, 100m Bröstsim Damer
26, 50m Ryggsim Damer
30, 100m Medley Damer
32, 200m Bröstsim Damer
5 Dyrkell Emmy 2004 BO9604 FINSPÅNG 1, 100m Frisim Damer
7, 100m Ryggsim Damer
9, 200m Fjärilsim Damer
13, 50m Frisim Damer
20, 200m Frisim Damer
24, 100m Fjärilsim Damer
30, 100m Medley Damer
34, 50m Fjärilsim Damer
3 Glawing Kasper 2008 AA7108 FINSPÅNG 6, 100m Fjärilsim Herrar
8, 50m Ryggsim Herrar
12, 100m Medley Herrar
16, 50m Fjärilsim Herrar
19, 100m Frisim Herrar
21, 50m Bröstsim Herrar
25, 100m Ryggsim Herrar
29, 200m Medley Herrar
31, 50m Frisim Herrar
1 Glawing Oskar 2005 AC2305 FINSPÅNG 4, 100m Bröstsim Herrar
6, 100m Fjärilsim Herrar
8, 50m Ryggsim Herrar
10, 400m Frisim Herrar
12, 100m Medley Herrar
16, 50m Fjärilsim Herrar
19, 100m Frisim Herrar
25, 100m Ryggsim Herrar
4 Gustavsson Felicia 2006 AL6806 FINSPÅNG 1, 100m Frisim Damer
9, 200m Fjärilsim Damer
13, 50m Frisim Damer
15, 200m Ryggsim Damer
22, 100m Bröstsim Damer
24, 100m Fjärilsim Damer
26, 50m Ryggsim Damer
28, 400m Frisim Damer
30, 100m Medley Damer
34, 50m Fjärilsim Damer
8 Johansson Hanna 2005 BT3405 FINSPÅNG 1, 100m Frisim Damer
3, 50m Bröstsim Damer
7, 100m Ryggsim Damer
11, 200m Medley Damer
13, 50m Frisim Damer
22, 100m Bröstsim Damer
24, 100m Fjärilsim Damer
30, 100m Medley Damer
32, 200m Bröstsim Damer
9 Sjöberg Oliver 2007 AP5907 FINSPÅNG 4, 100m Bröstsim Herrar
8, 50m Ryggsim Herrar
12, 100m Medley Herrar
14, 200m Bröstsim Herrar
19, 100m Frisim Herrar
21, 50m Bröstsim Herrar
25, 100m Ryggsim Herrar
29, 200m Medley Herrar
31, 50m Frisim Herrar
2 Wärn Amanda 2004 AY6804 FINSPÅNG 1, 100m Frisim Damer
7, 100m Ryggsim Damer
13, 50m Frisim Damer
15, 200m Ryggsim Damer
Karlsborgs Simklubb
Id Namn Född Licens Klubb Str Anmälda grenar
10 Vendel Gunnarsson Sara 2005 BD7805 KARLSBORG 1, 100m Frisim Damer
3, 50m Bröstsim Damer
7, 100m Ryggsim Damer
11, 200m Medley Damer
13, 50m Frisim Damer
Karlskoga Simförening
Id Namn Född Licens Klubb Str Anmälda grenar
14 Bergström Alice 2004 AS5404 KARLSKO SF 1, 100m Frisim Damer
3, 50m Bröstsim Damer
13, 50m Frisim Damer
20, 200m Frisim Damer
30, 100m Medley Damer
19 Franz Lukas 2005 AJ5905 KARLSKO SF 4, 100m Bröstsim Herrar
8, 50m Ryggsim Herrar
12, 100m Medley Herrar
19, 100m Frisim Herrar
21, 50m Bröstsim Herrar
31, 50m Frisim Herrar
32 Gullbrand Mio 2006 AT4506 KARLSKO SF 4, 100m Bröstsim Herrar
8, 50m Ryggsim Herrar
10, 400m Frisim Herrar
19, 100m Frisim Herrar
21, 50m Bröstsim Herrar
25, 100m Ryggsim Herrar
31, 50m Frisim Herrar
12 Hammarbäck Moa 2003 AR5403 KARLSKO SF 1, 100m Frisim Damer
7, 100m Ryggsim Damer
13, 50m Frisim Damer
26, 50m Ryggsim Damer
30, 100m Medley Damer
34, 50m Fjärilsim Damer
18 Hellberg Viktor 2006 AC0706 KARLSKO SF 2, 200m Frisim Herrar
6, 100m Fjärilsim Herrar
10, 400m Frisim Herrar
19, 100m Frisim Herrar
25, 100m Ryggsim Herrar
31, 50m Frisim Herrar
13 Högqvist Oskar 2003 AN1703 KARLSKO SF 6, 100m Fjärilsim Herrar
12, 100m Medley Herrar
16, 50m Fjärilsim Herrar
19, 100m Frisim Herrar
21, 50m Bröstsim Herrar
31, 50m Frisim Herrar
16 Hökemyr Gabriel 2002 AV0502 KARLSKO SF 2, 200m Frisim Herrar
6, 100m Fjärilsim Herrar
10, 400m Frisim Herrar
14, 200m Bröstsim Herrar
23, 400m Medley Herrar
29, 200m Medley Herrar
31, 50m Frisim Herrar
17 Jansson Elias 2006 AC3706 KARLSKO SF 4, 100m Bröstsim Herrar
8, 50m Ryggsim Herrar
12, 100m Medley Herrar
16, 50m Fjärilsim Herrar
19, 100m Frisim Herrar
21, 50m Bröstsim Herrar
25, 100m Ryggsim Herrar
31, 50m Frisim Herrar
31 Jansson Lova 2008 AP1808 KARLSKO SF 1, 100m Frisim Damer
3, 50m Bröstsim Damer
13, 50m Frisim Damer
20, 200m Frisim Damer
22, 100m Bröstsim Damer
28, 400m Frisim Damer
34, 50m Fjärilsim Damer
15 Johansson Isabelle 2005 AM0405 KARLSKO SF 1, 100m Frisim Damer
3, 50m Bröstsim Damer
11, 200m Medley Damer
13, 50m Frisim Damer
20, 200m Frisim Damer
22, 100m Bröstsim Damer
32, 200m Bröstsim Damer
23 Josbo Ester 2006 AO2806 KARLSKO SF 1, 100m Frisim Damer
3, 50m Bröstsim Damer
13, 50m Frisim Damer
22, 100m Bröstsim Damer
30, 100m Medley Damer
34, 50m Fjärilsim Damer
33 Karlsson Melker 2006 AT5506 KARLSKO SF 4, 100m Bröstsim Herrar
8, 50m Ryggsim Herrar
12, 100m Medley Herrar
19, 100m Frisim Herrar
21, 50m Bröstsim Herrar
31, 50m Frisim Herrar
29 Krona Alva 2006 BI1206 KARLSKO SF 1, 100m Frisim Damer
3, 50m Bröstsim Damer
7, 100m Ryggsim Damer
13, 50m Frisim Damer
22, 100m Bröstsim Damer
26, 50m Ryggsim Damer
30, 100m Medley Damer
32, 200m Bröstsim Damer
27 Larsson Mia 2006 AT0206 KARLSKO SF 1, 100m Frisim Damer
7, 100m Ryggsim Damer
11, 200m Medley Damer
13, 50m Frisim Damer
20, 200m Frisim Damer
24, 100m Fjärilsim Damer
26, 50m Ryggsim Damer
30, 100m Medley Damer
34, 50m Fjärilsim Damer
11 Lekberg Sanna 2001 AM4201 KARLSKO SF 1, 100m Frisim Damer
3, 50m Bröstsim Damer
11, 200m Medley Damer
13, 50m Frisim Damer
20, 200m Frisim Damer
28, 400m Frisim Damer
34, 50m Fjärilsim Damer
22 Pettersson Ida 2006 AO7806 KARLSKO SF 1, 100m Frisim Damer
7, 100m Ryggsim Damer
13, 50m Frisim Damer
20, 200m Frisim Damer
26, 50m Ryggsim Damer
30, 100m Medley Damer
30 Pettersson Jonna 2004 BX8604 KARLSKO SF 1, 100m Frisim Damer
13, 50m Frisim Damer
26, 50m Ryggsim Damer
34, 50m Fjärilsim Damer
21 Raicu Gabriel 2003 AW8103 KARLSKO SF 2, 200m Frisim Herrar
4, 100m Bröstsim Herrar
8, 50m Ryggsim Herrar
12, 100m Medley Herrar
14, 200m Bröstsim Herrar
19, 100m Frisim Herrar
25, 100m Ryggsim Herrar
29, 200m Medley Herrar
28 Rashiid Rania 2006 AX0206 KARLSKO SF 1, 100m Frisim Damer
3, 50m Bröstsim Damer
7, 100m Ryggsim Damer
11, 200m Medley Damer
13, 50m Frisim Damer
22, 100m Bröstsim Damer
26, 50m Ryggsim Damer
30, 100m Medley Damer
32, 200m Bröstsim Damer
34 Sletvold-Walby Mari 2005 BU2805 KARLSKO SF 1, 100m Frisim Damer
7, 100m Ryggsim Damer
13, 50m Frisim Damer
20, 200m Frisim Damer
26, 50m Ryggsim Damer
30, 100m Medley Damer
35 Stolphage Alma 2008 AW3608 KARLSKO SF 3, 50m Bröstsim Damer
13, 50m Frisim Damer
26, 50m Ryggsim Damer
26 Therus Linneá 2005 BC1805 KARLSKO SF 7, 100m Ryggsim Damer
11, 200m Medley Damer
15, 200m Ryggsim Damer
24, 100m Fjärilsim Damer
26, 50m Ryggsim Damer
30, 100m Medley Damer
34, 50m Fjärilsim Damer
25 Thunberg Milo 2008 AA3508 KARLSKO SF 4, 100m Bröstsim Herrar
8, 50m Ryggsim Herrar
12, 100m Medley Herrar
16, 50m Fjärilsim Herrar
19, 100m Frisim Herrar
21, 50m Bröstsim Herrar
31, 50m Frisim Herrar
24 Tiger Hillevi 2006 AP2206 KARLSKO SF 1, 100m Frisim Damer
3, 50m Bröstsim Damer
13, 50m Frisim Damer
20 Åkesson Linus 2005 AK1105 KARLSKO SF 8, 50m Ryggsim Herrar
12, 100m Medley Herrar
16, 50m Fjärilsim Herrar
19, 100m Frisim Herrar
25, 100m Ryggsim Herrar
31, 50m Frisim Herrar
33, 200m Ryggsim Herrar
Linköpings Allmänna SS
Id Namn Född Licens Klubb Str Anmälda grenar
66 Almén Ellen 2007 BF8607 LASS 1, 100m Frisim Damer
3, 50m Bröstsim Damer
7, 100m Ryggsim Damer
13, 50m Frisim Damer
22, 100m Bröstsim Damer
26, 50m Ryggsim Damer
30, 100m Medley Damer
34, 50m Fjärilsim Damer
50 Alvehus Majken 2005 BD8405 LASS 1, 100m Frisim Damer
3, 50m Bröstsim Damer
11, 200m Medley Damer
13, 50m Frisim Damer
20, 200m Frisim Damer
22, 100m Bröstsim Damer
26, 50m Ryggsim Damer
28, 400m Frisim Damer
30, 100m Medley Damer
34, 50m Fjärilsim Damer
56 Alvehus Sigrid 2008 AE8808 LASS 1, 100m Frisim Damer
3, 50m Bröstsim Damer
7, 100m Ryggsim Damer
13, 50m Frisim Damer
22, 100m Bröstsim Damer
26, 50m Ryggsim Damer